Oportunități de Dezvoltare pentru Tinerii Neets

COD SMIS 147604

sigla_UE.png
logo-GR.png
logo-IS-2014-2020.png

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs
Valoarea totală a proiectului 4,692,104.08
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT 3,788,874.09
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 668,624.81
Valoarea cofinanțării eligibile a partenerilor 234,605.18

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea posibilităților de dezvoltare pentru 420 tineri Neets cu vârsta cuprinsă între 16 – 29 ani, din regiunile mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru, înregistraţi la ANOFM/AJOFM care se reîntorc în educaţie în programe de tip a doua şansă.
Proiectul se referă în special la tinerii din categorii defavorizate (romă/rural), având ca scop sporirea nivelului de conştientizare a rolului educaţiei prin campanii de informare, contribuirea directă la scăderea ratei abandonului şcolar, inclusiv prin oferirea unor măsuri de sprijin financiar pentru cursanţi, pe o perioadă de 30 luni.

Partenerii proiectului

UNIC SPORTS
FORMPROF

#Oportunități de Dezvoltare pentru Tinerii Neets

ACTIVITĂȚI

CONTACT

Pentru mai multe informații folosește adresa de e-mail proiect.neets@gmail.com